Uvjeti korištenja apartmana

Smještaj je na raspolaganju od 14.00 sati na dan dolaska do 10.00 sati na dan odlaska, ukoliko unaprijed nije drukčije dogovoreno s domaćinom ili naznačeno u prezentaciji apartmana.

Gosti su dužni sami se brinuti za svoje stvari i dragocjenosti ostavljene u apartmanima i domaćin ne odgovara za eventualni nestanak istih.

Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njenoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.

Ulazna vrata apartmana gosti su dužni zaključavati kada su unutra, a kada izađu vani obvezno moraju zaključati vrata i prozore, isključiti rasvjetu i sve električne uređaje (TV, klima uređaj, štednjak itd.) i zatvoriti vodu.

Domaćin ima pravo u odsutnosti gosta u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti.

Zabranjeno je gostima uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14.00 do 16.00 i od 23.00 do 07.00 sati.

Sadržaje apartmana mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posjete u određenom vremenu.

Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lako zapaljivih materijala.

Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude apartmana, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.

Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja, opreme apartmana, gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.

Zabranjeno je iz apartmana iznositi uređaje i opremu (ručnike, prekrivače i drugo).

Uvođenje životinja dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.

Gost mora predati domaćinu osobnu iskaznicu ili putovnicu (pasoš) odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.

Svoje primjedbe, želje i pohvale gost može priopćiti domaćinu, koji stoji na raspolaganju u radnom vremenu od 8 do 20 sati.

U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.

Ovi Uvjeti korištenja podložni su promjenama bez prethodne najave.

Želimo Vam ugodan boravak!

© Copyright 2020